Studia Psychologica

O nas

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

CZASOPISMO STUDIA PSYCHOLOGICA JEST W TRAKCIE WPROWADZANIA ZMIAN. CHWILOWO NIE PRZYJMUJEMY NOWYCH ARTYKUŁÓW. DZIĘKUJEMY ZA CIERPLIWOŚĆ.
REDAKCJA SP

 

 

 

Studia Psychologica to czasopismo prezentujące nowe, oryginalne analizy teoretyczne i empiryczne o charakterze psychologicznym. Jest ono otwarte na wymianę myśli psychologicznej, na polemiki i dyskusje stwarzające możliwość zrozumienia odmienności oraz specyfiki interpretacyjnej podejść reprezentowanych przez różnych autorów, prezentujących różne podejścia i dyscypliny psychologiczne. Tym samym stanowi ono forum wymiany poglądów na dowolne, psychologicznie istotne tematy. Wprowadzony podział na artykuły empiryczne, przeglądowe, polemiczne oraz na recenzje lub sprawozdania, wskazuje na ogólny sposób porządkowania publikowanych artykułów.

Czasopismo znajduje się na liście B

w wykazie czasopism naukowych, punktowanych przez

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczba punktów przyznanych za publikację w naszym czasopiśmie:

2015 r.: 8

2013 - 2014: 3 

2011 - 2012: 4

2010 r.: - 6

2009 r.: 4 

Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej (menu: Artykuły)* oraz indeksowane w bazach:

Google Scholar
 
ISSN 1642-2473
e-ISSN: 2449-5360  
 
*Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne od 2009 do roku 2014. Kolejne numery w wersji elektronicznej ukażą się pod koniec 2015 roku.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach