Studia Psychologica

Studia Psychologica nr 7/2007

Studia Psychologica nr 7 / 2007
    

 • Ślaski Sławomir: Uczony zorientowany na tworzenie koncepcji teoretycznych (Profesor Zbigniew Antoni Zaborowski)


ARTYKUŁY EMPIRYCZNE:

 • Strus Włodzimierz, Ślaski Sławomir: Self- consciousness in relation to moral emotions, and judgment
 • Miklasiewicz Marta: Relation between self-awarness with basic hope and ways of coping with stress in the codependency
  women who are in a preliminary and advanced phase of therapy
 • Ślaski Sławomir, Rudowski Tomasz, Jastrzębski Jarosław, Zaborowski Zbigniew: Self- conscious, extraversion and neuroticism and perception of painting art
 • Ślaski Sławomir, Jachnis Anna, Strus Włodzimierz: Self- awareness of consumers and their attitude to advertising
 • Strzałecki Andrzej, Kabala Agata: Role of the styles of creative behavior in the etiology of students burnout
 • Terelak Jan F., Borkowska Aleksandra: Job satisfaction as a source of well-being based on consumption emigration in Canada
 • Starzomska Małgorzata: Paradoxes of experiencing of space by persons with anorexia
 • Stojanowska Elżbieta: The real and desirable gender schema between high school students and working people
 • Korzeń Renata: Correlations between temperament and biological sex and gender schema
 • Martowska Katarzyna: Characteristics of family community and emotional intelligence of children
 • Szyszko Monika: Preferences and attitudes to online help


ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE:

 • Zagórska Wanda: Self- transcendence and its ludic substitutes. A cultural – developmental approach.
 • Dudek Zenon Waldemar, Pankalla Andrzej: Cultural psychology – new challenge or perspective of psychology
 • Chwalisz Łukasz: Is psychoanalysis based on the idea of the Kabbalah?
 • Gruszczyńska Ewa: Susan Folkman’ elaborated (enlarged) classical model of stress and coping. On a role and meaning of positive emotions
 • Górska Zuzanna: Psychometric properties of handwriting analysis – review of researches
 • Tokarski Stanisław: Shaping personal God’s image and it’s influence on interrelation
 • Tomczyk Marek: The analysis of religious crisisSTRATEGIE I METODY BADAŃ:

 • Pilecka Barbara: Self – destructive behaviour in the context of crisis intervention
 • Rowiński Tomasz, Gągolewski Marek: Preferencje i postawy wobec pomocy online
 • Kapuściński Marcin: Construction and psychometric values of MWT questionnaire - the method of measuring attitudes and value hierarchy in love between a man and a woman
 • Głaz Stanisław: The Anthropological Dimension of the Experience of God’s Presence and God’s absence
 • Szulawski Michał, Tokarski Stanisław: Psychometric analysis of the PSUKS - polish version of the Revised Leadership Scale for Sport


SPRAWOZDANIA:

 •  Piskozub Mirosław: Sprawozdanie z konferencji „Fakty i mity” – otwarcie społecznej dyskusji o sytuacji młodych niepełnosprawnych ruchowo osób
 •  Tokarski Stanisław: Czy ojciec jest jeszcze potrzebny? Psychoterapia w obliczu przemian struktury rodziny
 •  Gieryszewska Izabela: Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego -Warszawa, 12 stycznia 2007 roku
 •  Wypler Wojciech: Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Oblicza współczesnej psychoterapii”RECENZJE:

 • Zeidler Włodzimierz: Autor siebie w labiryncie cywilizacji. Uwagi o pracy Aleksandry Błachnio: Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej
 • Chaim Władysław: Henning Christian, Murken Sebastian, Nestler Erich (red.). Einfuehrung in die Religionspsychologie. Paderborn 2003: Verlag Ferdinand Schoeningh.
 • Buksik Dariusz: Hinc M.R, Jaworski, R. (red.). Psycholodzy chrześcijańscy wobec problemów człowieka. Płock 2003: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Terelak Jan F.: Zenon Uchnast (red.) Psychology of time: Theoretical and empirical approaches. Lublin 2006: KUL.
AttachmentSize
Abstracts133.12 KB
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach