Studia Psychologica

Studia Psychologica nr 5/2004

Studia Psychologica nr 5 / 2004

 • Gasiul, H.: Kierując myśli ku Jubilatowi.
 • Terelak, J.F.: Człowiek transgresyjny: szkic biograficzno – profesjonalny prof. dr hab. n. med. Andrzeja Jakubika z okazji 40-lecia pracy naukowo – dydaktycznej.
 • Wykaz publikacji prof. dr hab. n. med. Andrzeja Jakubika.


 ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

 • Marchwicki, P.: Psychosocial determinants of attachment styles
 • Ryś, M.: Marital quality and the relationship between closeness of marriage partners and conflict resolution
 • Linek, A.: Personality and the dynamism of expression of emotions in marriage
 • Głaz, S.: Determinants of religious experience among university students
 • Karwowski, M.: Academic intelligence, emotional intelligence and creative capacities in students with different level of school achievements
 • Graczyk M., Pęczak, A., Wojtowicz, S.: Psychological aspects of start situation of sportsman/ sportswoman
 • Strzałecki, A., Tomaszewicz, B.: Factors of success of Polish managers under the systems transformation
 • Terelak, J.F., Hys- Martyńska, A.: Self-control at work and dominate occupational values
 • Kolwińska, M.: Drawing in psychoterapy
 • Wypler, W.: Changes in the self-image among the participants of Neurolinguistic Programming Training
 • Kołodziejczyk, A., Tokarski, S.: Memory and learning in Parkinson disease
 • Aranowska, E., Brustman, A.: Personality determinants of alcoholism
 • Ślaski, S. Psychosocial problems of children from alcoholic families

ARTYKUŁY TEORETYCZNE

 • Dudek, Z.: Unity or multiplicity of psychology. Reflections on contemporary depth psychology
 • Gasiul, H.: Personality disorders in personological perspective
 • Strus, W.: EMOTIONAL AND MORAL IMMATURITY AND PERSONALITY DISORDERS
 • Terelak, J.F.: Psychological aspects of visual advertising
 • Nieznański, M.: Relationship between schizophrenic symptoms and verbal memory impairment: a metaanalysis
 • Urbaś, P.: Controversion about debriefing – research review
 • Rowiński, T.: Possibilities of psychological research by the Internet
 • Tylka, J. Some reflections on „Rudiments and progress of clinical psychology”


RECENZJE

 • Szykowska, A.: Zaborowski, Z., Człowiek jako świat i życie. Próba integracji. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Konopka, A.: Pierce W.F., Czapo R.H., Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk 2003, GWP.
 • Rowiński, T: Joinson A.N., Understanding the psychology of Internet behavior. Virtual World, Real life, London 2003, Palgrave Macmillan.
 • Woźniak, W.: Memon A., Vrij A., Bull R., Prawo i psychologia. Wiarygodność zeznań i materiału dowodowego, Gdańsk 2003, GWP.
AttachmentSize
Abstracts144.84 KB
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach