Studia Psychologica

Studia Psychologica nr 4/2003

Studia Psychologica nr 4 z 2003 roku
  ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

 • Stojanowska, E.: Optimism in important spheres of life among young women and men
 • Strzałecki, A., Skorupska, M.: The Style of Creative Behavior as a model of explaining response to music
 • Gasiul, H., Konopka, A.: Variability of mode of experiencing oneself in relation to subjectively important interactions
 • Głaz, S.: Osobowościowe uwarunkowania jakości przeżyć religijnych.
 • Marchwicki, P.: Attachment Styles and the Intensity of Religious Attitude in Secondary School
  Students
 • Terelak, J., Walasek, L., Ligocki, P., Tarnowski, A.: The influence magnesium deficit on mental and motor human efficiency
 • Ryś, M. Wódz, E.: Roles in the Alcoholic Family and Needs Structure of Alcoholics’ Adult
  Children.
 • Jakubik A., Popławska J.: Internet addiction syndrome (IAS) and personality


ARTYKUŁY TEORETYCZNE

 • Jakubik, A.: Culture and mental disorders
 • Nieznański, M.: Cognitive factors involved in delusion formation
 • Gasiul, H.: Conditions of the quality of the relation between self-awareness and the means
  of self-experience.
 • Król, J.: Hermeneutical concepts of religious experience


RECENZJE

 • Jakubik, A.: Z.W.Dudek, Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej. Warszawa 2002, ENETEIA.
 • Nosal, S.Cz.: Człowiek rynku. Andrzej Falkowski: Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama. Gdańsk: GWP.
 • Woźniak, W.: Clive R.Hollin: Psychology and crime: an introduction to criminological psychology. Routledge, Sussex- New York, 2001.


SPRAWOZDANIA

 • O. Truszczyński, Terelak, J.: Sprawozdanie z jubileuszowej 25 Europejskiej Konferencji Psychologii Lotniczej.
AttachmentSize
Abstracts106.83 KB
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach