Studia Psychologica

Studia Psychologica nr 1/2000

Studia Psychologica nr 1 z 2000 roku

Słowo wprowadzające
ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

  • Stanisław Tokarski: Zaangażowanie religijne u osób należących do wspólnot neokatechumenalnych.
  • Małgorzata Urbańska, Jan Tylka: Osobowościowe uwarunkowania występowania sytuacji konfliktowych u młodych małżeństw.
  • Andrzej Strzałecki, Marzena Mykytyn-Rosner: Przestrzeń psychologiczna w warunkach stanu uwięzienia.
  • Anna Jachnis: Cechy temperamentalne a style radzenia sobie ze stresem.
  • Andrzej Jakubik, Katarzyna Piaskowska: Osobowość alienacyjna a schizofrenia paranoidalna.


 METODY

  • Sławomir Ślaski: Praktyczne zastosowanie metody „studium przypadku” w odniesieniu do osób uzależnionych od alkoholu.
  • Jan F. Terelak, Joanna Lewandowska: Polska adaptacja Skali Stresu Zawodowego C. L. Coopera, H. Kahna i S. Williama.

ARTYKUŁY POLEMICZNE

  • Henryk Gasiul: O psychologii inaczej.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach