Studia Psychologica

17/1/2017

 
ARTYKUŁY EMPIRYCZNE
  • Anna Tychmanowicz, Agata Goździewicz-Rostankowska, Beata Zarzycka: Związki sprawczości i wspólnotowości z wybranymi miarami religijności u polskich katolików
  • Tomasz Prusiński: Z badań nad przyjaźnią. Kompetencje społeczne a jakość relacji przyjacielskich
  • Daria Paniotova: Co łączy przyjaciół: różnice czy podobieństwa? Badanie reprezentacji własnego Ja i Ja przyjaciela wśród ukraińskich kobiet i mężczyzn
 
STRATEGIE I METODY BADAŃ
  • Agnieszka Szymańska: Problematyka hierarchiczności – wyprowadzenie meta-cech w modelach SEM
  • Stanisław Radoń: Fryburski Inwentarz Uważności FIU-14 (polska adaptacja i walidacja Freiburg Mindfulness Inventory)

RECENZJE

  • Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski: Rozważania w sprawie relacji zachodzących między psychologią a prawem na przykładzie pracy zbiorowej pod red. Ewy Habzdy-Siwek i Joanny Kabzińskiej Psychologia i prawo. Między teorią i praktyką, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2015

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach