Studia Psychologica

Studia Psychologica nr 2/2001

 Studia Psychologica nr 2 z 2001 roku

 ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

 • Grochowska Alicja, Reprezentacje poznawcze przekazu reklamowego o zabarwieniu erotycznym.
 • Stojanowska Elżbieta, Wpływ optymistycznych i pesymistycznych przekonań, ocen szkolnych oraz wysiłku wkładanego w naukę na ocenę atrakcyjności interpersonalnej ucznia.
 • Strzałecki Andrzej, Czas psychologiczny a prawdopodobieństwo subiektywne osiągania celów życiowych.
 • Hys Anna, Nieznańska Agnieszka, Osobowość a style radzenia sobie ze stresem u aktorów teatralnych.
 • Jachnis Anna, Cechy temperamentalne i giętkość myślenia a sprawność psychomotoryczna u strażaków.
 • Jastrzębski Jarosław, Emocjonalne i religijne uwarunkowania lęku przed śmiercią u młodzieży akademickiej.
 • Bielecki Jan, Poczucie pewności siebie i potrzeba bezpieczeństwa u jąkających się przed i po terapii.
 • Jakubik Andrzej, Czyżykow Sylwia, Przetwarzanie informacji w zaburzeniach nerwicowych.
 • Jeżewska Maria, Syndromy zachowań patologicznych matek samotnych i matek z rodzin pełnych badanych testem MMPI.
 • Marcysiak Iwona M., Otyłość jako źródło lęku i stresu u kobiet.


 ARTYKUŁY TEORETYCZNE

 • Gasiul Henryk, Kontrowersje wokół teorii cech i próby ich roztrzygnięcia.
 • Matczak Anna, Różne oblicza inteligencji: funkcjonowanie intelektu a osobowość.


 METODY

 • Fabiszewska Grażyna, Kwestionariusz Bezradności Wyuczonej jako narzędzie oceny postawy życiowej kobiet.
 • Hinc Roman, Kwestionariusz oceniający stadia rozwoju psychospołecznego (QRSPP).
 • Ślaski Sławomir, Efektywność psychoterapii uzależnienia od alkoholu mężczyzn w ośrodku pomocy społecznej.
 • Żylicz Piotr Olaf, O czterech sposobach rozumienia zachowania dzieci.


 RECENZJE

 • Zbigniew Tarkowski, Jąkanie – Bielecki Jan.


 SPRAWOZDANIA

 • Truszczyński Olaf, Terelak Jan, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europejskiego Towarzystwa Psychologii Lotniczej.
 • Truszczyński Olaf, Terelak Jan, Sprawozdanie z 36. Międzynarodowej Konferencji Wojskowej Psychologii Stosowanej.
   
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach