Studia Psychologica

Studia Psychologica nr 4/2003

Studia Psychologica nr 4 z 2003 roku
  ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

 • Stojanowska, E.: Optymizm młodych kobiet i mężczyzn  w ważnych dziedzinach życia.
 • Strzałecki, A., Skorupska, M.: Model Stylu Twórczego Zachowania w analizie procesu tworzenia reprezentacji poznawczych muzyki.
 • Gasiul, H., Konopka, A.: Rola znaczących dla podmiotu relacji z innymi w sposobie doświadczania samego siebie.
 • Głaz, S.: Osobowościowe uwarunkowania jakości przeżyć religijnych.
 • Marchwicki, P.: Style przywiązania a intensywność postawy religijnej młodzieży.
 • Terelak, J., Walasek, L., Ligocki, P., Tarnowski, A.: Wpływ niedoboru magnezu na sprawność umysłową i motoryczną człowieka.
 • Ryś, M. Wódz, E.: Role podejmowane w rodzinie alkoholowej a struktura potrzeb u dorosłych dzieci alkoholików.
 • Jakubik A., Popławska J.: Zespół uzależnienia od internetu a osobowość.


ARTYKUŁY TEORETYCZNE

 • Jakubik, A.: Kultura a zaburzenia psychiczne.
 • Nieznański, M.: Czynniki poznawcze w genezie przekonań urojeniowych.
 • Gasiul, H.: Uwarunkowania rozwoju samoświadomości i sposobu doświadczania siebie samego.
 • Król, J.: Hermeneutyczne koncepcje doświadczenia religijnego.


RECENZJE

 • Jakubik, A.: Z.W.Dudek, Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej. Warszawa 2002, ENETEIA.
 • Nosal, S.Cz.: Człowiek rynku. Andrzej Falkowski: Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama. Gdańsk: GWP.
 • Woźniak, W.: Clive R.Hollin: Psychology and crime: an introduction to criminological psychology. Routledge, Sussex- New York, 2001.


SPRAWOZDANIA

 • O. Truszczyński, Terelak, J.: Sprawozdanie z jubileuszowej 25 Europejskiej Konferencji Psychologii Lotniczej.
ZałącznikRozmiar
Abstrakty106.83 KB
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach