Studia Psychologica

Studia Psychologica nr 6/2006

Studia Psychologica nr 6 z 2006 roku

 • Tomczyk M.: Curruculum vitae śp. prof. dr hab. Zenomeny Płużek


 ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

 • Terelak J.F., Demkiewicz J.: Nadzieja podstawowa w ujęciu Erika H. Eriksona a strategia radzenia sobie ze stresem okołoporodowym.
 • Korzeń R.: Nowa charakterystyka psychometryczna Inventarza Oceny Płci Psychologicznej (IPP).
 •  Korzeń R., Matera U.: Atrakcyjność autoprezentacji mężczyzn w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej w ocenie kobiet i mężczyzn o różnej płci psychologicznej.
 •  Grochowska A., Majewski J.: Próba zastosowania poligrafu do badania reakcji na reklamę.
 •  Krok D.: Dwutorowe modele perswazji w analizie przekazu religijno-moralnego.
 •  Głaz S.: Osobowościowe determinanty uczuć religijnych młodzieży studiującej.
 •  Karaś A.: Osobowościowe uwarunkowania lęku społecznego.
 •  Szyszkowska A.: Treści i formy samoświadomości a autokoncentracja w manipulacji nastrojem.
 •  Strus W.: Poziom dojrzałości emocjonalnej a zachowania moralne.


ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE

 • Goncalves M.M., Salgado J.: Narrative therapies, psychology and the nature of empirical research.
 • Karwowski M.: Intuicja jako zdolność, wymiar osobowości i styl funkcjonowania. Syntetyzujący przegląd niektórych stanowisk psychologicznych.
 • Gulin W.: Filozoficzne korzenie empatii.
 • Knopp K.: Rola inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka.
 • Jakubik A.: Diagnostyka osobowości dyssocjalnej.


ARTYKUŁY POLEMICZNE

 • Drzewiecki B.: Harmonia: znaczenie psychologiczne dziś i źródła jej kontekstu w kulturze średniowiecza.
 • Śliwerski A.: Freud nie wymyślił Nietzschego.


POLEMIKI

 • Zeidler W.: W sprawie specjalizacji psychologów klinicznych. W związku z artykułem Jana Tylki: "Kilka refleksji o początkach i rozwoju psychologii klinicznej".
 • Tylka J.: Uwagi do wypowiedzi Włodzisława Zeidlera na temat artykułu "Kilka refleksji o początkach i rozwoju psychologii klinicznej".
ZałącznikRozmiar
Abstrakty152.1 KB
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach